پمپ قلب تپنده صنعت

تمامی صنایع  به آب نیاز دارند و یا در آنها سیالی در جریان است. آنچه که باعث حرکت سیال در داخل لوله ها که همچون رگ های خونی در اندام موجودات زنده می ماند پمپ ها هستند که همان کار قلب را انجام می دهند.  پمپ یک دستگاه مکانیکی است که انرژی دریافتی از منبع دیگری که میتواند خود مکانیکی یا الکتریکی باشد را به انرژی جنبشی جهت حرکت سیال تبدیل کند. نخستین پمپ ها توسط ایرانیان جهت انتقال آب رودها به کار گرفته شده اند. که آنها را چرخ پارسی یا چرخ آبی نامیده اند. این چرخ ها از انرژی طبیعی جریان رودخانه جهت بالا بردن آب از ارتفاعی به ارتفاع دیگر به کار میرفته اند. طوری که با قرار گرفتن در مسیر جریان آب و پر شدن سطلهایی که روی آنها نصب گردیده بود به چرخش درآمده و سطلهای پرشده در بالاترین نقطه از چرخ به صورت خودکار خالی می گردید .

 در شرکت فن آوری هزاره سیالات هدف ما برآوردن نیاز های مشتریان در زمینه سیستم های پمپاژ و ارایه راحل های مناسب در این زمینه است:

  • پمپ های طراحی شده بر اساس فرآیند خاص مورد نیاز مشتری
  • راه حل های به صرفه و با کمترین میزان مصرف انرژی برای سیستم های پمپاژ
  • پمپ های استاندارد و خاص مورد نیاز مشتریان